SMS

Det er muligt at tilmelde sig driftsinformation via SMS. Man kan tilmelde sig via link nederst på denne side. I tilfælde af driftsforstyrrelser, både planlagte og uplanlagte, sendes der besked ud til de berørte grupper.

Ved tilmelding oplyses navn, mobilnummer samt vejnavn og husnummer.

Dernæst vælger man hvilken eller hvilke modtagergrupper man er interesseret i. Dette følger de 3 hovedledninger som forsyningsområdet er inddelt i.

  • Hylke By
  • Båstrup, Teglum, Temnæs
  • Ustrup

Er man i tvivl om hvilken hovedledning man forsynes, fra kan man finde en oversigt her.

Ved tilmelding sendes en engangskode til det oplyste mobilnummer. Denne kode skal indtastes for at bekræfte tilmelding af nummeret.

Ved ændring eller afmelding indtastes mobilnummer og bekræftes med engangskode.