Takstblad

Skanderborg har pr 16. maj 2023 godkendt nedenstående anlægs- og driftsbidrag for Hylke St. Vandværk.

Takster

Hovedanlægsbidrag15.000
Forsyningsledningsbidrag byzone6.000
Forsyningsledningsbidrag landzone6.000
Stikledningsbidrag9.000
Fast årligt bidrag700
Driftsbidrag pr. m³6,50
Bidrag til Skanderborg Vandsamarbejde,
Grundvandssikkerhed pr. m³
Inkluderet i statsafgift beløb
(kr ekskl. moms)

Godkendelse omfatter ikke afgifter til staten og gebyrer, da disse alene fastsættes af vandværkets regulativ og generalforsamling. Ligeledes omfatter godkendelsen ikke anlægs- og driftsbidrag, der ikke fremgår af takstbladet. Skulle de blive nødvendigt at opkræve anlægs- og driftsbidrag, der ikke fremgår af takstbladet, skal disse først godkendes af Skanderborg Kommune.

Link