Takstblad 2016

Anlægsbidrag, der betales ved ejendomstilslutning:

  • Hovedanlægsbidrag
  • Forsyningsledningsbidrag
  • Stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag betales iht. fordelingsnøgle

Fordelingsnøgle Forbrugsenheder
Boligenheder (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed), forretning og andre småerhverv 1
Større forbrugere
Erhverv og institutioner mv., med et årligt forbrug på over 500 m3 betaler pr. påbegyndt 500 m3/år
1

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr.
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom
– i byområder (indenfor byskilt) kr.
– i landområder kr.
Stikledningsbidrag pr. stk kr. 13.500,00

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 500,00
Vandafgift pr. m3 kr. 4,00
Afgift for ledningsført vand pr. m3 kr. 5,86
Drikkevandsbidrag pr. m3 kr. 0,39

Gebyrer

Flyttegebyr med måleraflæsning kr. 150,00
Rykkergebyr kr. 100,00
Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning kr. 500,00

Alle takster er excl. moms