Misfarvning

Hvorfor er vandet indimellem misfarvet?

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, kan det skyldes forstyrrelser på ledningssystemet. Dette kan fx ske under reparationsarbejder på forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.

Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet. Denne misfarvning af vandet anses for at være uskadelig.

For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe ca. 10 minutter, indtil vandet bliver klart. Derved tømmer du stikledningen for stillestående vand, og skyller rørene igennem.

Større aflejringer kan også sætte sig i luftblanderen på vandhanen, så det kan også være en god idé at efterse disse.

Det anbefales at undgå tøjvask, før vandet er helt klart, så det ikke misfarver tøjet. Der er ingen sundhedsrisiko forbundet med at drikke vandet.

Mit vand er misfarvet – hvad gør jeg?

Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på ledningen eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.

Drik ikke misfarvet vand

Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage metallisk. Misfarvningen skyldes forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet. Der vil imidlertid også være andre stoffer bundet i jernpartiklerne. Det misfarvede vand bør derfor ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen.

Et stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj – og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.

Jern og mangan kan komme ved brud

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i sandfiltre – udskilles jern og mangan.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, så kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke – forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet, der bevirker, at vandstrømmen ændres, så rives jern- og mangan-partiklerne med vandet.

Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet misfarvet af rødbrunt vand?

  • Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje – ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.
  • Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig misfarvning der er tale om.
  • Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen. Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.