Hårdhed

Gennemsnitsværdien for vandets hårdhed i Skanderborg Kommune ligger på 12 – 18 °dH, hvilket betegnes “temmeligt hårdt”. Seneste måling fra marts 2023 var på 10 °dH (middelhårdt).

Om vands hårdhed

fra Wikipedia:

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.

Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.

Hårdhed [°dH]Inddeling i Danmark
0-4Meget blødt
4-8Blødt
8-12Middelhårdt
12-18Temmelig hårdt
18-24Hårdt
24-30Meget hårdt
>30Særdeles hårdt