AR-23-CG-23020576-01

AR-23-CG-23020576-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Vandværket – 80205 – V20001400 / 4745001400
Prøvetype: Drikkevand – Driftskontrol
Prøveudtagning: 09.03.2023 kl. 07:48
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2
Analyseperiode: 09.03.2023 – 16.03.2023