AR-23-CG-23020574-01

AR-23-CG-23020574-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Grumstrupvej 4, taphane – 80205 – / 4745001498
Udtagningsadresse: Grumstrupvej 4, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 09.03.2023 kl. 07:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2
Analyseperiode: 09.03.2023 – 13.03.2023