AR-22-CG-22133565-01

AR-22-CG-22133565-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Kløvermarksvej 8, taphane – 80205 – / 4745001496
Udtagningsadresse: Kløvermarksvej 8, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 08.12.2022 kl. 10:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2
Analyseperiode: 08.12.2022 – 16.12.2022