AR-22-CG-22133563-01

AR-22-CG-22133563-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Vandværket – 80205 – V20001400 / 4745001400
Prøvetype: Drikkevand – Driftskontrol
Prøveudtagning: 08.12.2022 kl. 11:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2
Analyseperiode: 08.12.2022 – 16.12.2022