AR-22-CG-22074724-01

AR-22-CG-22074724-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Ledningsnet – 80205 – V20001400 / 4745001499
Udtagningsadresse: Grumstrupvej 4, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Driftskontrol
Prøveudtagning: 30.06.2022 kl. 09:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2
Analyseperiode: 30.06.2022 – 04.07.2022