AR-22-CG-22074722-01

AR-22-CG-22074722-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Grumstrupvej 4, taphane – 80205 – / 4745001498
Udtagningsadresse: Grumstrupvej 4, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 30.06.2022 kl. 09:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2
Analyseperiode: 30.06.2022 – 06.07.2022