AR-21-CA-21020844-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Kløvermarksvej 8, taphane – 80205 – / 4745001496
Udtagningsadresse: Kløvermarksvej 8, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 01.03.2021 kl. 14:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2
Analyseperiode: 01.03.2021 – 05.03.2021