AR-20-CA-00960315-01

AR-20-CA-00960315-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Kløvermarksvej 8, taphane – 80205 – / 4745001496
Udtagningsadresse: Kløvermarksvej 8, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 04.06.2020 kl. 11:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 04.06.2020 – 10.06.2020

Skriv et svar