AR-20-CA-00960314-01

AR-20-CA-00960314-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Ledningsnet – 80205 – V20001400 / 4745001499
Udtagningsadresse: Kløvermarksvej 8, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Driftskontrol
Prøveudtagning: 04.06.2020 kl. 11:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 04.06.2020 – 10.06.2020

Skriv et svar