AR-20-CA-00960287-01

AR-20-CA-00960287-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Vandværket – 80205 – V20001400 / 4745001400
Prøvetype: Drikkevand – Driftskontrol
Prøveudtagning: 04.06.2020 kl. 11:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 04.06.2020 – 19.06.2020

Skriv et svar