AR-19-CA-00875867-01

AR-19-CA-00875867-01

Prøvested: Hylke St. Vandværk – Grumstrupvej 4, taphane – 80205 – / 4745001498
Udtagningsadresse: Grumstrupvej 4, 8660 Skanderborg
Prøvetype: Drikkevand – Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 25.09.2019 kl. 07:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ
Analyseperiode: 25.09.2019 – 28.09.2019

Skriv et svar