Analyserapporter

2023
Marts – Vandværket
Marts – Ledningsnet

2022
December – Vandværket
December – Ledningsnet
Juni – Boring 2
Juni – Ledningsnet
Juni – Ledningsnet

2021
Marts – Ledningsnet

2020
Juni – Boring 1
Juni – Vandværket
Juni – Ledningsnet
Juni – Taphane

2019
September – Boring 1
September – Boring 2
September – Ledningsnet

2018
Marts – Vandværket
Marts – Ledningsnet

2017
Marts – Boring
Marts – Ledningsnet
November – Vandværket

2016
Februar – Vandværket
Marts – Ledningsnet

Link til Jupiter: https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80205