Vandets Dag

Den 22. marts markeres Vandets Dag i Danmark. Vandets Dag er en international mærkedag som har været afholdt hvert år den 22. marts siden 1993. Læs mere om Vandets Dag hos United Nations.

Vi vil gerne benytte den anledning til at fortælle lidt om byggeriet på vandværket. Som nogle måske har bemærket er der kommet en ny bygning ovenpå rentvandstanken. Den huser det nye trykfilteranlæg som vi endelig er kommet i gang med at opføre. Anlægget skal erstatte det gamle anlæg fra 1998 som de sidste par år har været modent til udskiftning. Når anlægget er bygget færdigt starter en indkøringsperiode inden det er klar til at overtage driften.

Byggeriet betyder også at vi fra næste betaling effektuerer den ekstraopkrævning som blev besluttet på Generalforsamlingen 2022. Ekstraopkrævningen falder som 4 rater af 500 kr.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan stilles til bestyrelsen.