Om

Hylke St. Vandværk I/S blevet stiftet i 1914 og har frem til i dag undergået mange forandringer. Vandværket har i dag 165 andelshavere. Vandværket har 2 stk. råvandsboringer og et ledningsnet på ca. 14 km PEL rør (plastikrør – i modsætning til cementrør), hvoraf det ældste er fra 1976. Vandforbruget på nuværende tidspunkt er ca. 30.000 m3 pr. år, og vi har i alt vandindvindingstilladelse til 45.000 m3 vand pr. år.