Udskriftning af indvindingspumper

For et par uger siden konstaterede vi at den ene af vandværkets to indvindingspumper ikke længere fungerer. Pumperne er fra 1981 og vi har derfor besluttet at udskifte dem begge frem for fortsat at reparere på dem.

Derfor skiftes begge pumper på torsdag den 26. januar mellem kl 8:00 og 16:00. Der bør ikke opleves driftsforstyrrelser i forbindelse med udskiftningen, da pumperne skiftes og testes en af gangen, samt at rentvandstanken har kapacitet til at dække forbruget mens der arbejdes.

Omkostningerne til udskiftning af pumperne er omfattet af vedligeholdelsesbudgettet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen.

Nye bundfældningstanke

I dag begynder anlægsarbejdet af vandværkets nye bundfældningstanke. Det sker for at imødekomme et myndighedskrav om at skyllevand fra værkets filteranlæg skal tilbageholdes og bundfældes inden udledning.

I det omfang at arbejdet medfører driftsforstyrrelser, vil det blive meldt ud her på siden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen.

dsc_0484