Udskiftning af stophane

I forbindelse med en planlagt udskiftning af stophane i Ustrup, vil der

mandag den 5. oktober

blive lukket for vandet i perioden ca. kl. 9 til ca. kl 12

Afbrydelsen vil påvirke forbrugere på Ustrupvej syd for vandværket, Gruslykkevej 12, Stampemøllevej 13 og Grumstrupvej 4 – 5.

Med Venlig hilsen
Hylke St. Vandværk

Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling den 21.09.2020 kl 19:30

I Hylke Multihus – Klublokalet

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til selskabets vedtægter

Der er forslag til behandling på generalforsamling:

  • Der stilles forslag om opkrævning af ekstraordinær gebyr på 2000,- pr tilsluttet til delvis afholdelse af omkostning til udskiftning af Sandfiltre.

Hilsen Bestyrelsen

Udskiftning af stophane

Grundet udskiftning af stophane ud for Hylkevej 70 vil der forekomme kortvarig afbrydelse af vandet i dag

onsdag den 30. oktober mellem kl 8:45 og 10:00

Driftsforstyrrelsen vil kun omfatte forsyningsområdet i Hylke by, ikke Teglum, Båstrup og Ustrup.

Vi beklager de gener det måtte medføre. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bestyrelsen.

Udskiftning af stophane på Hylkevej

Grundet udskiftning af stophane på Hylkevej vil der forekomme kortvarig afbrydelse af vandet i morgen

torsdag den 6. december mellem kl 9:00 og 12:00

Driftsforstyrrelsen vil kun omfatte forsyningsområdet i Hylke by, ikke Teglum, Båstrup og Ustrup.

Vi beklager de gener det måtte medføre. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bestyrelsen.

Udskriftning af indvindingspumper

For et par uger siden konstaterede vi at den ene af vandværkets to indvindingspumper ikke længere fungerer. Pumperne er fra 1981 og vi har derfor besluttet at udskifte dem begge frem for fortsat at reparere på dem.

Derfor skiftes begge pumper på torsdag den 26. januar mellem kl 8:00 og 16:00. Der bør ikke opleves driftsforstyrrelser i forbindelse med udskiftningen, da pumperne skiftes og testes en af gangen, samt at rentvandstanken har kapacitet til at dække forbruget mens der arbejdes.

Omkostningerne til udskiftning af pumperne er omfattet af vedligeholdelsesbudgettet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen.

Nye bundfældningstanke

I dag begynder anlægsarbejdet af vandværkets nye bundfældningstanke. Det sker for at imødekomme et myndighedskrav om at skyllevand fra værkets filteranlæg skal tilbageholdes og bundfældes inden udledning.

I det omfang at arbejdet medfører driftsforstyrrelser, vil det blive meldt ud her på siden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen.

dsc_0484