Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling den 21.09.2020 kl 19:30

I Hylke Multihus – Klublokalet

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til selskabets vedtægter

Der er forslag til behandling på generalforsamling:

  • Der stilles forslag om opkrævning af ekstraordinær gebyr på 2000,- pr tilsluttet til delvis afholdelse af omkostning til udskiftning af Sandfiltre.

Hilsen Bestyrelsen