Udskiftning af stophane

I forbindelse med en planlagt udskiftning af stophane i Ustrup, vil der

mandag den 5. oktober

blive lukket for vandet i perioden ca. kl. 9 til ca. kl 12

Afbrydelsen vil påvirke forbrugere på Ustrupvej syd for vandværket, Gruslykkevej 12, Stampemøllevej 13 og Grumstrupvej 4 – 5.

Med Venlig hilsen
Hylke St. Vandværk

Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling den 21.09.2020 kl 19:30

I Hylke Multihus – Klublokalet

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til selskabets vedtægter

Der er forslag til behandling på generalforsamling:

  • Der stilles forslag om opkrævning af ekstraordinær gebyr på 2000,- pr tilsluttet til delvis afholdelse af omkostning til udskiftning af Sandfiltre.

Hilsen Bestyrelsen